ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมโค้ชปิงปอง Level 1 ของ ITTF ได้รับความรู้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เรียนเพียบเลยคับ

ภาพบรรยากาศการอบรม โค้ชปิงปองของ ครูเก่ง และ ครูลูกหมี