1ระเบียบการแข่ง i t c group ครั้งที่ 7 momo_Page_2_Page_2_Page_1 1ระเบียบการแข่ง i t c group ครั้งที่ 7 momo_Page_2_Page_2_Page_2