การฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส คือ การพัฒนาการเล่นกีฬาปิงปองอย่างยั่งยืนการฝึกเทเบิลเทนนิสนั้น ต้องฝึกซ้อมแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป อย่าพยายามเรียนลัดด้วยการฝีกข้ามขั้นตอนเพราะการจะพัฒนาให้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงให้ได้นั้น พื้นฐานหรือทักษะการเล่นลูกต่างๆ จะต้องแน่นและชำนาญเสียก่อน

หากพื้นฐานไม่ดี ย่อมส่งผลถึงการฝึกในระดับที่สูงขึ้นได้ เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน วิศวกรต้องเริ่มสร้างที่ฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงเสียก่อน เมื่อฐานรากแข็งแรงแล้วจะต่อเติมด้านบนก็ย่อมจะทำได้ และที่สำคัญบ้านหลังนั้นจะแข็งแรงไม่พังลงมาโดยง่าย ก็เพราะฐานของบ้านแข็งแรงนั้นเอง

หลักการฝึกซ้อมปิงปองเบื้องต้น

ฝึก : จากง่าย ไปหายาก

ฝึก : จากช้า ไปหาเร็ว

ฝึก : ซ้ำไป ซ้ำมา จนเกิดเป็นความชำนาญ

ขอขอบคุณบทความจาก คุณปกรณ์ ชื่นเชาว์ไว จากร้านปิงปองอินเตอร์

ที่มา: เรียนปิงปอง