ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

I T C GROUP PINGPONG CUP ครั้งที่ 1

จัดการแข่งขันโดย ชมรมเทเบิลเทนนิส  I T C GROUP

___________________________________________________________________________________

 

1.  กำหนดการแข่งขัน   วันที่  10-11  พฤษภาคม  2557   ณ หมู่บ้านสัมมาการ สโมสร 1 ซอยรามคำแหง 112

2.  กติกาการแข่งขัน     ใช้กติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน  ลูกแข่งขันใช้สีขาว

3.  ประเภทการแข่งขัน   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4  ประเภท

4.  รางวัลการแข่งขัน    นักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลดังนี้

แข่งขันปิงปอง

เงินรางวัลการแข่งขันรวมทั้งสิ้น   12,500    บาท

5.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ทุกประเภทห้ามนักกีฬาที่มีลำดับนักกีฬาไทยตั้งแต่ลำดับ 1 – 100  ลงทำการแข่งขัน ยกเว้นเยาวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 8 ปี ที่มี Ranking สามารถสมัครแข่งขันได้

ประเภทเยาวชน    นับวันเดือนปีเกิดเป็น เกณฑ์ (ใช้วันที่ 10 พ.ค. 57 ลบด้วยวันเดือนปีเกิด)

 หมายเหตุ:ประเภทเยาวชนเดี่ยว นักกีฬาสามารถเลือกลงได้ คนละไม่เกิน 2 รุ่น

6.  วันแข่งขัน         

วันเสาร์ที่  10 พฤษภาคม  2557   แข่งขันประเภทเดี่ยวทุกประเภท  ตั้งแต่รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ 11 พฤษภาคม  2557   แข่งขันประเภททีมตั้งแต่รอบแรก – รอบชิงชนะเลิศ

 

7.  ค่าสมัครแข่งขัน

1. เยาวชนเดี่ยวค่าสมัคร ประเภทละ  150 บาท

2. เยาวชนชาย-หญิงทีมอายุ 2 คนรวมกันไม่เกิน 30 ปี  ค่าสมัคร 300 บาท

 

8.  เปิดรับสมัคร   

ตั้งแต่วันนี้  – 2 พฤษภาคม  2557  หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนที่รับสมัคร

โดยวิธีสมัครจะมี 2 วิธีให้เลือก

1.สมัครได้ที่ นายบุญชู ซุ้ยตุ้ม   รับสมัครทาง e-mail (และรอ e-mail ตอบกลับถือว่าการสมัครสมบูรณ์) futojoozu@hotmail.com  เบอร์โทร 084 1182759

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/1K0ZylsYHGWge00J8jKtDKjDhPnYSDVzq-jiQzZOlDkQ/viewform จะขึ้นให้ผู้รับสมัครทราบทันที ไม่ต้องรอเมลล์ยืนยัน

 

9. การแข่งขัน            

ประเภททีม รับจำนวน 24 ทีม

ประเภทเดี่ยว รับจำนวน ประเภทละ 24 คน

ประเภทเดี่ยว รอบแรก แข่งแบบพบกันหมด เอาที่ 1 และ 2 เข้า  รอบสองแพ้คัดออก

ประเภททีม แข่งแบบพบกันหมด เอาที่ 1 เข้า รอบสองแพ้คัดออก

                   การตัดสิน จะใช้ระบบมิตรภาพ FAIR PLAY ช่วยกันตัดสิน

 

##  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  เก่ง 0841182759  ลูกหมี 0837118487  ##